Saatjaga sookurgede ränne

Postitas Looduskalender - E, 23.04.2018 - 11.11

Olukorda tutvustab Aivar Leito

Foto Arne Ader

Sookurepaar

Sookurepaar

Tere head sookurehuvilised!

Viimastel päevadel on meil saatjaga märgistatud sookurgede kevadrändes toimunud mitmeid uusi arenguid.

Esmalt tuleb märkida, et kuulus „Ahja 5“ ei ole ikka veel „maha rahunenud“ ja seikleb edasi. Pärast Soomes ja Karjalas käiku 16. – 17. aprillil tuli ta Peipsi taha tagasi! 20. aprillil lendas ta Ilmeni järve läänekaldale Lääne-Venemaal ja pööras seal suuna lääne poole tagasi ning jõudis 22. aprillil Osernoje küla juurde, Peipsist 160 km ida suunas. Pole välistatud, et koduigatsus saab veel võitu ning lähipäevil tuleb ta veel teisele poole Peipsit Eestimaale.

Kevadrände sesoon lõpeb kurgedel mai keskpaiku ning siis saab lõplikult selgeks kuhu ta suvitama jääb.  

Linnulauluhommikud Tallinnas

Postitas Looduskalender - P, 22.04.2018 - 22.22

Loodusring annab teada, www.loodusring.ee

Foto Arne Ader

Metsvint

Metsvint

Ka sel kevadel jätkame koos Tallinna Keskkonnaametiga linnulauluhommikuid Tallinna kooliõpilastele.

Kooli lähemas ümbruses leidub arvukalt erinevaid linnuliike, milliseid nimelt ja kuidas neid ära tunda, seda aitab selgitada harrastusornitoloog Peep Veedla.

Linnulaulutunnid toimuvad:

24.04, 26.04, 27.04, 3.05, 4.05, 8.05, 9.05, 10.05, 15.05 ja 16.05.

 

Osavõtt tasuta. Eelregistreerimine:

info@loodusring.ee

607 0045