Aasta Keskkonnateo rahvahääletuse parimad

Submitted by Looduskalender on Wed, 27.12.2017 - 18:18
Image
Ettevõtmist toetas 754 hääletanut.
Body

Ettevõtmist toetas 754 hääletanut.

Kodanikuliikumine Eesti Metsa Abiks sündis, teavitamaks üldsust keskkonnaprobleemidest ning tõstmaks ühiskondlikku aktiivsust nendega tegelemisel. Liikumise aktivistid on teavitanud avalikkust arvukatest keskkonnarikkumistest, esitanud vaideid ja järelpärimisi vastutavatele ametitele ning kajastanud sündmusi meedias, nt Harku järve läänemetsade ja Velise jõe äärsete rikkumiste asjus. EMA liikmed on meedias kajastanud relevantset teaduslikku teavet ning keskkonnapoliitiliste protsesside toimimist. Liikumine esitas omapoolse raporti ka NEPCONi RMK auditile. EMA rajamise ajendiks oli Eesti keskkonnaühenduste seisukohtade pikaajaline eiramine üldsuse ja ametkondade poolt.

Harku järve läänemetsade lageraieload kuulutati õigustühisteks, seega on Harku järve läänemetsad hetkel raiumata. EMA on pööranud tähelepanu ka linnahaljastuse säilitamisele, nende sekkumise tulemusena jäi Windecki park kaitse alt välja arvamata.

Oleme teinud koostööd mitmete kohalike looduskaitsegruppide ja külaseltsidega, näiteks seltsinguga Inimsõbralik Nursipalu, Harku järve läänemetsade juhtumi puhul ka kohaliku vallavalitsuse ja kohalike kogukonnaga, samuti oleme julgustanud inimesi osalema RMK kaasamiskoosolekutel.

MTÜ Kotkaklubi tegemisi toetas 635 hääletanut.

MTÜ Kotkaklubi tegemisi toetas 635 hääletanut.

MTÜ Kotkaklubi vabatahtlikud otsivad kotkaste ja must-toonekure uusi pesapaiku, et kaitsta inimpelglikke linde otsese hävimise eest, mida on tänapäeval kaasa toonud intensiivne inimtegevus. Tegevuse mõjul säilivad nende liikide elupaigad ja katusliikidena loovad nad kaitsva varju ka teistele liikidele. Aidatakse kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele ja võimalik, et ka selle mitmekesistamisele. Aastas leitakse tänu vabatahtlike sadadele töötundidele kuni 2-3 must-toonekure pesa, millest pooled on lindude poolt ka asustatud.

Lisaks korraldab MTÜ Kotkaklubi igal aastal talguid, kuhu kutsutakse huvilisi ka mujalt. Läbi selle tegevuse õpetatakse inimesi kaitsealuseid linde vaatlema ja aimu saama nende pesitsemise eripäradest.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.