Eagle Owl on Beleef de Lente

Post Reply
User avatar
Mamicja
Registered user
Posts: 3553
Joined: April 19th, 2013, 1:48 pm
Location: Poland

Re: Eagle Owl on Beleef de Lente

Post by Mamicja »

:hi:
January 29th
Many visits:
17:45 - 17:49
Image

17:55 - 17:58
Image

18:04 - 18:10
Image

18:23 - 18:25
Image

18:25 - 18:28 both owls
Image

18:28 - 18:54
Image
User avatar
Mamicja
Registered user
Posts: 3553
Joined: April 19th, 2013, 1:48 pm
Location: Poland

Post by Mamicja »

:hi:
January 30th
Short visit at 17:44 nest time
Image
User avatar
Mamicja
Registered user
Posts: 3553
Joined: April 19th, 2013, 1:48 pm
Location: Poland

Post by Mamicja »

:hi:
January 31st
19:07
Image
User avatar
Mamicja
Registered user
Posts: 3553
Joined: April 19th, 2013, 1:48 pm
Location: Poland

Post by Mamicja »

:hi:
February 2nd
18:18
Both owls on the nest. Male brought a prey for female and left.
Image

Image
User avatar
Mamicja
Registered user
Posts: 3553
Joined: April 19th, 2013, 1:48 pm
Location: Poland

Post by Mamicja »

Female flew away at 18:48
Image
User avatar
Fleur
Registered user
Posts: 33827
Joined: November 11th, 2009, 10:01 am
Location: Netherlands

Post by Fleur »

little moment from Female on nest.
I think she is working on her belly feathers. Making ready for breeding place
Female flying away
Male landed near the nest
User avatar
Mamicja
Registered user
Posts: 3553
Joined: April 19th, 2013, 1:48 pm
Location: Poland

Post by Mamicja »

:hi:
February 3rd

Very short visit at 17:58
Image

And again at 18:11
Image
BTW last night female spent at nest one hour ( 23:00 - 24:00)
User avatar
Fleur
Registered user
Posts: 33827
Joined: November 11th, 2009, 10:01 am
Location: Netherlands

Post by Fleur »

17:58
Male on nest18:10
I think a transfer of prey first out of view, then Male on nest

User avatar
Fleur
Registered user
Posts: 33827
Joined: November 11th, 2009, 10:01 am
Location: Netherlands

Post by Fleur »

18:27
Male on nest again© http://www.volgdeoehoe.nl/
User avatar
Fleur
Registered user
Posts: 33827
Joined: November 11th, 2009, 10:01 am
Location: Netherlands

Post by Fleur »

February 4

First prey transfer out of view, then Male on nest

User avatar
Starling
Registered user
Posts: 4377
Joined: July 2nd, 2012, 9:16 pm
Location: Helsinki, Finland

Post by Starling »

Any news of the Eagle Owls? Has anyone seen them? :puzzled:
User avatar
Kukelke
Registered user
Posts: 3595
Joined: July 16th, 2012, 3:09 pm
Location: The Netherlands

Post by Kukelke »

Starling wrote:Any news of the Eagle Owls? Has anyone seen them? :puzzled:
There was this on the netpage (http://www.staatsbosbeheer.nl/Nieuws%20 ... 0nest.aspx):
22-02-2014

Het oehoepaar heeft zich al een aantal dagen niet meer voor de camera’s bij het nest in de steengroeve in de Achterhoek laten zien. Het vrouwtje heeft zeer waarschijnlijk een broedplek gevonden buiten het zicht van de camera's. Marco Wiggemans, een van de vrijwilligers van Staatsbosbeheer, ontdekte dit vanmiddag na een onderzoek in de groeve.

Image

Proefzitten

Twee jaar geleden heeft het vrouwtje ook enkele dagen op een andere locatie (proef)gezeten. Maar uiteindelijk koos ze er toch voor haar eieren uit te broeden op het oorspronkelijke nest, voor het oog van de camera. Er is dus nog een kans dat dit ook nu weer gaat gebeuren, maar die kans is klein.
Volgdeoehoe.nl

Als de oehoe op haar nieuwe nest blijft, zijn er dit jaar geen livebeelden van broedende oehoes te zien. Het is niet mogelijk om de camera nu nog te verplaatsen naar de eventuele nieuwe broedplek, zonder de vogels te storen. Via het logboek op http://www.volgdeoehoe.nl houdt boswachter Tjibbe Hunink je op de hoogte van het laatste nieuws over de oehoes.
Translated (by me, so beware) it says:

The pair of eagleowls hasn't appeared before the cameras in the former quarry in the Achterhoek lately. The female has most likely found a place to lay her eggs out of the view of the cameras. Marco Wiggemans, one of the volunteers of Staatsbosbeheer, discovered this this afternoon after a visit in the quarry.

Test sitting
Two years ago the female also had been test sitting on another location. But in the end she decided to sit on her eggs in the original nest, in front of the camera. So there's still a chance this could happen now too, but the chances are slim.

If the eagleowl stays on her new nest, there won't be live broadcasts of the breeding eagleowls. It isn't possible to relocate the camera to a new nest site without disturbing the birds. Via the logs on http://www.volgdeoehoe.nl forrester Tjibbe Hunink will keep you updated on news on the eagleowls.


EDIT: a few days ago I had the camera on and although I didn't see any of the eagleowls, I could hear one of them in the distance. Their vocalisations are difficult to be mistaken for something else, so they are around there somewhere.
User avatar
Mamicja
Registered user
Posts: 3553
Joined: April 19th, 2013, 1:48 pm
Location: Poland

Post by Mamicja »

:hi:
http://www.volgdeoehoe.nl/
This link doesn't work, any suggestion? It's hard to find any information without Dutch language.
User avatar
Kukelke
Registered user
Posts: 3595
Joined: July 16th, 2012, 3:09 pm
Location: The Netherlands

Post by Kukelke »

The Dutch eagle-owl cam is down Mamicja, since the owls moved to another location nearby. See my previous post (above yours) for more details. But all is well with the owls, and the female has most likely already laid her eggs in the new nest, according the forester who keeps an eye on them. Anyway, there won't be any broadcasts from the new nest, but the forester will keep the public informed every now and then.
User avatar
Kukelke
Registered user
Posts: 3595
Joined: July 16th, 2012, 3:09 pm
Location: The Netherlands

Post by Kukelke »

Most likely sad news about the Dutch Eagleowls :(

From the logbook by the forester who keeps watch there:
Oehoenest mislukt?

We hebben redenen om aan te nemen dat het eerste broedsel van de oehoes is mislukt. Helemaal zeker weten we het niet omdat niemand ooit echt de eieren in het nest heeft gezien. Hieronder de feiten op een rij:

1. Op 2 februari was het vrouwtje zo’n 2 uur lang in het webcamnest. Alles leek erop dat hier eieren gelegd zouden gaan worden. Beide oehoes werden in januari regelmatig voor de camera gezien.
2. Hierna is het vrouwtje niet meer voor de webcam verschenen. Het mannetje kwam voor het laatst op 10 februari voor de webcam (toen hij een muis ving).
3. Na 10 februari verschenen er geen oehoes meer voor de webcam.
4. Op 22 februari ontdekte vrijwilliger Marco het vrouwtje in broedhouding op de nieuwe nestplek.
5. Tot 2 maart lag het vrouwtje in broedhouding op deze nieuwe nestplaats.
6. In de nacht van 1 op 2 maart werd er een steenmarter gezien door de cameraval. Deze marter struint de groeve door. Er klinken alarmroepen van de oehoes.
7. In de ochtend van 2 maart zat het vrouwtje niet meer op het nest.
8. In de avond van 2 maart was er erg veel roepactiviteit en klonk voortdurend de bedelroep van het vrouwtje. Hierbij was te horen dat ze niet op het nest zat en zich vaak verplaatste.
9. Diezelfde avond verscheen plotseling het mannetje weer voor de webcam. Hij krabde in de nestkuil en maakte lokgeluiden die normaliter dienen om een vrouwtje naar een nestplek te lokken.

Zonder de steenmarter direct de schuld te willen geven, lijkt het er sterk op dat er iets is misgegaan. Wanneer het eerste broedsel daadwerkelijk zou zijn mislukt is er een mogelijkheid dat er opnieuw eieren worden gelegd. Dat gebeurt meestal op een andere plek. Dus wie weet, toch nog oehoes voor de camera?

http://www.volgdeoehoe.nl/oehoenest-mislukt/
Translation by me:

Eagleowl nest failed?

We have reason to assume that the first breeding attempt of the eagleowls has failed. We aren't 100% certain because noone ever saw the actual eggs. Here the facts listed:

1. On February 2nd the female was on the nest for 2 hours. Everything looked like it was here where she would lay her eggs. Both eagleowls were seen regularly in front of the cams in January.
2. After this the female didn't appear before the cam anymore. The male was last seen on February 10th (when he caught a mouse).
3. After February 10th no eagleowls were sighted in front of the cam.
4. On February 22nd volunteer Marco discovered the female in breeding positure on a new nesting site.
5. Until March 2nd the female laid in breeding position on this new nest.
6. In the night of March 1st to 2nd a stone marten (martes foina) was sighted by a camera trap. This marten strolls through the quarry. Alarmcalls by the eagleowls were to be heard.
7. In the morning of March 2nd the female was not on the nest anymore.
8. In the evening of March 2nd there were a lot of vocalisations and the female was calling foor food constantly. One could hear that she wasn't on the nest and moved quite often.
9. The same evening suddenly the male appeared in front of the camera (at the old nest). He scratched in the nestbowl and made lure sounds which normally are meant to lure a female to a nesting site.

Without wanting to blame the stone marten directly, there's strong evidence that something went wrong. If this first breeding attempt really has failed, there's the possibility that there will be laid new eggs again. Usually such happens on a different spot. So who knows, maybe eagleowls in front of the camera after all?


Video of both female and male on the old nest again: https://www.youtube.com/watch?v=ccsc2_P4bl0
User avatar
Amsel67
Registered user
Posts: 227
Joined: August 8th, 2011, 2:58 pm
Location: Stuttgart, Germany

Post by Amsel67 »

Keep my fingers crossed, all will be fine, whatever that means. Wish we could see them at the cam, but if not, hopefully they will have eggs at a different place.
Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht
User avatar
Kukelke
Registered user
Posts: 3595
Joined: July 16th, 2012, 3:09 pm
Location: The Netherlands

Post by Kukelke »

After the recent events at the new nest of the eagleowls (see my previous post above), both the male and the female were sighted on the old nest tonight:

Male from 20:06 till 20:09 : http://www.youtube.com/watch?v=oNiq0qNh ... e=youtu.be

Female from 20:12 till 20:16 : http://www.youtube.com/watch?v=BjRXNAB_ ... e=youtu.be

Looks like the female is digging a bit in the 'nestbowl'.

So perhaps they will try again to get a clutch going, and this time in front of the camera again. Fingers crossed.


EDIT:

At 21:16 both male and female are heard, he calls and she answers.
User avatar
Kukelke
Registered user
Posts: 3595
Joined: July 16th, 2012, 3:09 pm
Location: The Netherlands

Post by Kukelke »

Both male and female were heard and sometimes seen in front of the camera the last days. Yesterday evening someone reported that the female, outside the view of the camera unfortunately, made noises which are typical when a female eagleowl is about to lay an egg, but no official confirmation of that yet.
User avatar
Kukelke
Registered user
Posts: 3595
Joined: July 16th, 2012, 3:09 pm
Location: The Netherlands

Post by Kukelke »

Both male and female visit the old nest (the nest where the camera is) every day:

Male, march 10th at 19:56 - http://www.youtube.com/watch?v=Vaxskouw ... e=youtu.be

Female, march 10th at 23:41 - http://www.youtube.com/watch?v=LWuYSdpH ... e=youtu.be

People report they hear both calling to each other, including calls when a male delivers prey to a female, but this happened outside the view of the camera.
User avatar
Kukelke
Registered user
Posts: 3595
Joined: July 16th, 2012, 3:09 pm
Location: The Netherlands

Post by Kukelke »

The female visited the nest last night again, digging a bit with her beak and calling for food: http://www.youtube.com/watch?v=c4lhrjtT ... e=youtu.be

Both male and female were heard calling every day lately.
Post Reply

Return to “Owls”