Kosklaränne kestab - rohukoskel

Submitted by Looduskalender on Mon, 09.11.2020 - 14:14
Autorid

Foto Arne Ader

Rohukosklad rändel

Rohukosklad rändel ( www.loodusemees.ee )

Body

 

Rohukoskel         Mergus serrator

 

Eile oli tugevnenud tuulega looderanniku varjulisemates lahtedes rohukoskla seltsingute tegutsemine märgatav ja iga sügisrände aeg on omanäoline olenedes ilmadest, tuultest, sademetest jpm.

Sisemaale satuvad rohukosklad päris harva, aga meie rannikualadel ja saartel pesitses neid tänavu umbes pooltuhat paari. Läbirändajate salkasid on rannikumerel näha, aga rohukosklate ränne toimub enamalt jaolt öisel ajal, jäädes just seetõttu märkamatuks.

Kõigi rohukosklate sügisrände aegne puhkesulestik on üpris sarnane. Isaslinnud tumepruuni peaga, tagasihoidliku tumepruuni seljasulestikuga ja hallikate külgede ja pugualaga. Partidest pisema peaga, ruuge peenike nokk suhteliselt pikk väikese nokakonksuga. Ülanokal paiknevad nn hambad, mida võib olla kuusteist või ka rohkem. Tänavuste noorlindude peatutt on veel lühike ja altiiva kattesuled veel valged, kui vanalindudel märkame lennupildis must, valgeid tiivaaluseid. Kaalult jäävad rohukosklad umbes kilo ringi.

Toitutakse nii kaladest, koorikloomadest, kui vees elutsevatest putukatest.

Jääkosklatega ollakse sügiseti välimuselt sarnased, aga nende põhiränne võib alata alles kümnekonna päeva pärast, aga eks anname sellest ka teada.

Rohukosklate vaatlused: LINK

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.