Rohukosklate lasteaed

Submitted by Looduskalender on Sat, 17.07.2021 - 11:11
Autorid

Veebikaamera kuvatõmmis Sigge, LK foorumist

Image
Lasteaed
Body

Lasteaed

 

Rohukoskel       Mergus serrator

 

Rohukosklad on hilised pesitsejad, alustades taimestiku varjus või kadaka all pesitsemist juunikuus. Sugulaste ja suluspesitsevate jääkosklate pojad selleks ajaks juba ujusid. Rohukosklatel koorusid pojad juulikuus. Sisemaal kohatakse rohukosklaid harva ja pesitsejate arvukus jääb poole tuhande paari ringi.

Vanalinnud ehk nii emas-, kui isalinnud peaks olema sulgimisjärgselt juba puhkesulestikus, sarnanedes nüüd eemalt vaadates jääkosklatele, kuid on neist veidi pisemad ja kergemad: kehapikkusega veidi üle poole meetri ja kaaludes umbes kilo.

Kosklatibusid kasvatatakse mitme vanema nö lasteaedades. Sukelpardid toituvad vees elutsevatest selgrootutest ja väikestest kaladest.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.