LOODUSKAITSEKUU - Eestis on looduskaitse all pea 23% pindalast

Enviado por Looduskalender el Mié, 13/05/2020 - 14:14
Autorid

Keskkonnaagentuuri interaktiivne ülevaade

Imagen
Looduskaitse
Cuerpo

Looduskaitse arvudes - 2019:

Eestis on möödunud aasta lõpu seisuga 3923 kaitstavat loodusobjekti kogupindalaga 1 611 297 ha, mis suurenes aastatagusega 58 kaitseala võrra meie laane- ja salumetsades.

2019. aasta lõpu seisuga on Eestis looduskaitsealasid 231, maastikukaitsealasid 154, rahvusparke 6, uuendamata kaitsekorraga alasid 59, kaitsealuseid parke ja puistuid 512, hoiualasid 319, püsielupaiku 1553, kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte 23 ja kaitstavaid looduse üksikobjekte 1066.

Tutvu ülevaatega: LINK

Looduskaitse 110 „Hoia, mida armastad!“

https://www.envir.ee/et/looduskaitse-100

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.