Veebist leiate Keskkonnaameti e-raamatu

Eingereicht von Looduskalender - Di., 08.09.2020 - 14.14
Autorid

Keskkonnaamet kutsub tutvuma oma tööde ja tegemistega

Bild
E-raamatust „Keskkonnaameti lood“ saab kiire ülevaate huvitavatest teemadest viimase aja looduskaitses ja keskkonnakasutuses.
Textkörper

E-raamatust „Keskkonnaameti lood“ saab kiire ülevaate huvitavatest teemadest viimase aja looduskaitses ja keskkonnakasutuses.

„Aasta alguses küpses Keskkonnaametis mõte, et peame oma lugusid jagama teistega. Miks? Sõprade või tuttavatega rääkides on paljud neist siiralt üllatunud, kui huvitav, mitmekesine ja vastutusrikas on töö Keskkonnaametis või laiemalt keskkonnavaldkonnas,“ sõnas Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart. Ühel hetkel anname nõu, mida teha kohtudes metsloomaga, teisel hoolitseme haruldaste liikide elupaikade eest, kolmandal otsustame suurettevõtte keskkonnaloa andmise või peatamise üle.

E-raamat sisaldab enamikus lugusid, mis räägivad heast koostööst või ühisest hoolimisest. E-raamatuga saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.

Keskkonnaametil on oluline roll keskkonnahoidliku mõtteviisi ja käitumise kujundamisel. Raamatust saab muu hulgas lugeda, kuidas läheb Eesti rahvusparkidel, kuidas tagatakse ööpäevaringne kiirgusseire ning millega ollakse toeks kohalikele omavalitsustele. Keskkonnaameti peadirektoril on hea meel tõdeda, et iga aastaga on Keskkonnaametil ja teistel Keskkonnaministeeriumi haldusala asutustel üha rohkem mõttekaaslasi, kes teevad tööd ühiste eesmärkide nimel.

Tänavu, looduskaitse juubeliaastal on palju tähelepanu saanud just looduskaitse teemad. Keskkonnaameti ülesanne on aga tegeleda nii looduskaitse kui ka keskkonnakasutuse teemadega. „Sattudes sageli vastanduvate huvide ristteele, on üks meie keerulisemaid rolle nende huvide tasakaalustamine. Õigustatult oodatakse Keskkonnaameti töötajatelt professionaalsust, kliendikeskset hoiakut ning samas sõltumatust oma otsustes. Seetõttu hindan meie pädevate töötajate pühendumust lahendusteni jõudmisel ja uute edulugude loomisel,“ ütles Keskkonnaameti peadirektor.

Ühe näitena toob Riho Kuppart mitu aastat kestnud keerulised eeltööd lubade ettevalmistamisel, et Keskkonnaagentuur saaks avada Sindi paisu ja taastada kalade rändetee. „Sindi kärestiku rajamine on hea näide, kuidas riigiasutuste ja kohaliku kogukonna koostöös saab parandada meie ühist elukeskkonda,“ ütles ta.

Keskkonnaamet tänab häid kolleege Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutustest ning kõiki koostööpartnereid ja kliente, kes aitavad hoida head elukeskkonda ja arendada keskkonnavaldkonda.

Wir verwenden Cookies auf unser Webseite um die Benutzererfahrung zu verbessern.

Wir verwenden außerdem Dienste zur Analyse des Nutzerverhaltens und zum Einblenden von Werbung. Um weitere Informationen zu erhalten und ein Opt-Out-Verfahren einzuleiten klicken Sie bitte auf „Weitere Informationen“.