Ülevaade puidukasutuse mahtudest 2017. aastal

Submitted by Looduskalender on Sat, 05.09.2020 - 10:10
Autorid

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koostatud ülevaatlik kokkuvõte

Body

Puidubilansi 2017. aasta kokkuvõte esitati alles möödunud aastal. EAS on Keskkonnaagentuuri puidubilansi ülevaate põhjal koostanud ülevaatliku tabeli.

 

TABEL

 

TABEL

Keskkonnaagentuuri ülevaade puidukasutuse mahtudest 2017: LINK

Tags

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.