Lahemaa rahvuspargis on toimumas giidide koolitus ja atesteerimine

Eingereicht von Looduskalender - Sa., 03.04.2021 - 09.09
Autorid

Enri Uusna ja Krista Kingumets on Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid

Pildistas Margit Turb

Bild
Tammispea rändrahn Lahemaal
Textkörper

Tammispea rändrahn Lahemaal

Tõlgendaja, vahendaja, õpetaja, klienditeenindaja, meelelahutaja, korraldaja – need märksõnad ei kõla võõralt vast ühelegi giidile. Ühes võib olla kindel – giidi õlul on mitu rolli. Et selle kandmisel jõud ei raugeks, tuleb enda teadmisi ja oskusi pidevalt täiendada. Kui jätta kõrvale elukestev õpe selle erinevates vormides, on giidi enesearenguks ja tunnustatud giidiks saamiseks olulised kaks võimalust: giidikutse omandamine ja konkreetse piirkonna atesteering.

Lisaks kaasa sündinud soovile huvilistele infot jagada, on oma sobivuse tõestamine erinevatel tasemetel põhiline, mis inimesest giidi teeb. Kutseeksami läbimine on see, mis kõigi eelduste kohaselt tõestab pädevust ja valmisolekut giidina tegutseda. Täna on võimalik spetsialiseeruda loodusgiidiks või kultuurigiidiks, väljatöötamisel on ka maaelugiidi kutse. Kutseeksameid korraldab Eesti Giidide Liit ning tunnistuse väljastab Kutsekoda.

Atesteerimisel, millele keskendub sellekevadine koolitus, demonstreerib giid oma teadmisi konkreetsest piirkonnast, objektist või valdkonnast Lahemaal. Loodusgiidi puhul on piirkonnaks tihti maastikuregioon või kaitseala. Atesteeringu puudumine ei pidurda aga giidi tööd, tegu on pigem kvaliteedimärgisega. Selle annab välja piirkondlik giidi- või turismiorganisatsioon, ettevõtluskeskus või näiteks omavalitsus.

Atesteeritud giid on kindel teabeallikas ning võib öelda ka, et eesliini looduskaitsja. Lisaks teadmistele loodus- ja kultuuriväärtustest on ta kursis kaitseala reeglitega ja suudab juhtida külalisi looduses rahu rikkumata. Looduses liikumise ja käitumise oskusega on ta eeskujuks kõigile ning jagab sõnumeid keskkonnasäästlikust mõttelaadist.

Praegu valitseb Lahemaa rahvuspargis olukord, kus tegutsevad giidid on ajakohase atesteeringuta. Kevadine kursus ja atesteerimine ongi mõeldud kui esimene samm olukorra parandamiseks. Juba kogenud Lahemaa giidid saavad oma atesteeringu värskendada ning uued tulijad võimaluse see omandada. Edu korral hakkab selline koolitus toimuma tulevikus regulaarselt ka ülejäänud Eesti suurematel kaitsealadel, sh rahvusparkides.

Lahemaa rahvuspargi 50. sünnipäeva auks sel kevadel korraldatavast giidide koolitusest võtab osa 32 Lahemaa giidi ja turismiasjalist, keda ootab ees kuus koolitusmoodulit, praktika ja atesteerimise eksam. Koolituse sisuks on Lahemaa rahvuspargi väärtused, piirangud, looduse vahendus ja giidinduse nüansid. Korraldajaks on Lahemaa Turismühing koos partneritega Keskkonnaametist, RMK-st, Eesti Maaülikoolist, Eesti Loodusturismi Ühingust, Tallinna Giidide Ühingust, Eesti Maaturismi Ühingust, Eesti Loodusmuuseumist ja Eesti Giidide Liidust. Koolitust toetavad ka Kuusalu vallavalitsus ja Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm LEADER.

Giidikoolitusest, aga ka teistest Lahemaa 50 üritustest saate lugeda kaitsealad.eelehelt:  https://kaitsealad.ee/et/kaitsealad/lahemaa-rahvuspark/lahemaa-50/

Enri Uusna ja Krista Kingumets on Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid

 

Margit Turb

spetsialist

keskkonnahariduse ja kommunikatsiooni osakond | Keskkonnaamet

Kolga tee 28, Otepää, 67405 Valgamaa

+ 372 518 6747

www.keskkonnaamet.ee | www.kaitsealad.ee

Otepää looduspark Facebookis

Loome ja hoiame head elukeskkonda

Wir verwenden Cookies auf unser Webseite um die Benutzererfahrung zu verbessern.

Wir verwenden außerdem Dienste zur Analyse des Nutzerverhaltens und zum Einblenden von Werbung. Um weitere Informationen zu erhalten und ein Opt-Out-Verfahren einzuleiten klicken Sie bitte auf „Weitere Informationen“.