VIDEO: talvise aja tedreseltsing

Submitted by Looduskalender on Tue, 05.01.2021 - 12:12
Autorid

Video salvestas Ahto Täpsi

 

Body

Teder      Tetrao tetrix

 

Meie metsade suurte kanaliste arvukus on hoolimata paarikümne aastasest jahikeelust oluliselt langenud.

Talvisel ajal kohtame tetresid ikka oma kodupiirkonnas: soo- või rabaservadel ja nendega piirnevates võsastikes. Nagu videost näha on põhiliseks talvetoiduks kasepungad.

Talve edenedes ja lumikatte paksenedes ööbivad tedred lumes. Kas lennult või puu otsast kukutatakse endid õhtul lumehange sest lumes on vähemalt mõne kraadi võrra soojem ja mis põhiline nii on kiskjatel linde jälgede järgi keeruline leida.

Tags

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.